Onderwerpen

Module 1: “Put yourself in the shoes” van de mensen met dementie
Module 2: Preventie
Module 3: Communiceren in het dagelijkse leven en in de lokale gemeenschap met mensen met dementie
Module 4: Inclusieve gemeenschap gericht op mensen met dementie

Beschrijving

Beschrijving

Onthul je geest en laat een nieuwe ervaring beginnen over wat dementie is.

Verbeter uw gezondheidsvaardigheden over dementie en ontdek in de MOOC informatie en middelen om, als volwasseneneducatie, kennis, vaardigheden en competenties te verbeteren voor mensen met dementie in de gemeenschap waarin u leeft.

Help uw gemeenschap om een ​​inclusieve gemeenschap te worden die gericht is op dementie.