Περιγραφή

Αποκαλύψτε το μυαλό σας και αφήστε να ξεκινήσετε μια νέα εμπειρία σχετικά με το τι είναι η άνοια.

Βελτιώστε τις γνώσεις σας για την υγεία σχετικά με την άνοια και ανακαλύψτε στο MOOC πληροφορίες και πόρους για να βελτιώσετε, ως εκπαιδευτής ενηλίκων, γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε άτομα που ζουν με άνοια στην κοινότητα στην οποία ζείτε.

Αφήστε την κοινότητά σας να γίνει μια κοινότητα χωρίς αποκλεισμούς επικεντρωμένη στην άνοια.

Ενότητες

Ενότητα 1: “Βάλτε τον εαυτό σας” στη θέση των ατόμων με άνοια
Ενότητα 2: Πρόληψη
Ενότητα 3: Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή με άτομα με άνοια
Ενότητα 4: Κοινότητα χωρίς αποκλεισμούς επικεντρωμένη σε Άτομα που ζουν με Άνοια