Теми
“Влезте в обувките” на хората с деменция
Превенция
Ежедневното общуване и животът в общността с хора, живеещи с деменция
Включването в общността на хората, живеещи с деменция
Описание

Разкрийте ума си и оставете да започнете ново преживяване за това какво е деменция.

Подобрете своята здравна грамотност относно деменцията и открийте в MOOC информация и ресурси, за да подобрите, като преподавател за възрастни, знания, умения и компетенции на хората, живеещи с деменция в общността, в която живеете.

Позволете на вашата общност да се превърне в приобщаваща общност, фокусирана върху деменцията.