Αποκαλύψτε το μυαλό σας και αφήστε να ξεκινήσετε μια νέα εμπειρία σχετικά με το τι είναι η άνοια.

Βελτιώστε τις γνώσεις σας για την υγεία σχετικά με την άνοια και ανακαλύψτε στο MOOC πληροφορίες και πόρους για να βελτιώσετε, ως εκπαιδευτής ενηλίκων, γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε άτομα που ζουν με άνοια στην κοινότητα στην οποία ζείτε.

Αφήστε την κοινότητά σας να γίνει μια κοινότητα χωρίς αποκλεισμούς επικεντρωμένη στην άνοια.

Course Information

MYH4D: Move Your Hands For Dementia

Starts: Wednesday 22nd May 2024

URL/URI: Online Course

CompletionCertificate: